آخرین نسخه‌: persian-hm-xs2-3.8

فونت‌های

Persian HM X Series 2

توجه

دسترسی به سایت Bitbucket.org در حال حاضر از طریق پروتکل HTTPS انجام می‌شود و بنابراین اگر دانلود این فونت‌ها در بعضی از کشورها با روش‌های متعارف امکانپذیر نباشد باید از روش‌های غیرمتعارف استفاده فرمایید.

فونت‌های Persian HM X Series 2 در بستهٔ persian-hm-xs2 دارای 22 خانواده و در مجموع دارای 249 فونت است که از 95 فونت‌ X Series 2 مشتق شده‌اند. برای مشاهدهٔ نمونه و دانلود فونت‌های اصلاح شدهٔ X Series 2 و فونت‌های اضافه شده به فونت‌های X Series 2 لطفاً به‌ترتیب جدول‌های 1 و 2 را ببینید.

یکی از ویژگی‌های مهم این فونت‌ها رفع مشکل copy & paste و یا استخراج متون فارسی از فایل‌های Adobe PDF است. قابلیت copy & paste و یا استخراج متون فارسی از فایل‌های PDF این امکان را به موتورهای جستجوگر مثل Google می‌دهد تا این فایل‌ها را دقیقاً همانند فایل‌های PDF لاتین نمایه کنند و در صورتی که کاربری یک عبارت فارسی را از طریق Google جستجو کند که در این فایل‌ها وجود داشته باشد، این فایل‌ها نیز به عنوان نتیجهٔ جستجو به کاربر معرفی شوند. همچنین نرم‌ افزارهایی مثل Adobe-Reader که قابلیت جستجوی متون فارسی در فایل PDF را دارند در فایل‌های PDF تهیه شده با این فونت‌ها، این جستجو را با دقت کامل انجام خواهند داد.

تغییرات دیگری که در فونت‌های X Series 2 ایجاد شده است عبارتند از:

 1. رفع مشکل جایگزینی نقطه (period) با جداساز هزارگان عربی (uni066C) در خانوادهٔ فونت‌های HM_XKayhan, HM_XKhorramshahr, HM_XNiloofar, HM_XPaatch, HM_XRiyaz, HM_XRoya, HM_XShafigh, HM_XShafighKurd, HM_XShafighUzbek, HM_XShiraz, HM_XSols, HM_XTabriz, HM_XTitr, HM_XTraffic, HM_XVahid, HM_XYaghut, HM_XYas, HM_Xzar.

 2. رفع مشکل جایگزینی نقطه (period) با جداساز اعشاری عربی (uni066B) در خانوادهٔ فونت‌های HM_XVosta, HM_XYekan, HM_Xyermook.

 3. رفع مشکل جایگزینی نقطه (period) با جداساز اعشاری فارسی (decimalseparatorpersian) در خانوادهٔ فونت‌های HM_Xziba.

 4. تغییر صفر توپر، ARABIC-INDIC DIGIT ZERO (uni06F0)، به صفر توخالی.

 5. تغییر گلیف‌های با «ی نیمه در بالا» به گلیف‌های با «همزه در بالا»، به عنوان مثال ARABIC LETTER HEH WITH YEH ABOVE ISOLATED FORM (uni06C2) به ARABIC LETTER HEH WITH HAMZA ABOVE ISOLATED FORM.

 6. اصلاح مکان و ارتفاع گلیف‌های emdash (uni2014), endash (uni2013), hyphenlow (uni2010), underscore (uni005F) و hyphentwo (NA).

 7. اصلاح جداساز هزارگان فارسی (066C) و جداساز اعشاری فارسی (066B).

 8. اصلاح گلیف‌های زیر در فونت‌های HM_Xkayhan, HM_XkayhanBd, HM_XkayhanBdIt, HM_XkayhanIt, HM_XkayhanNavaar, HM_XkayhanPook, HM_XkayhanSayeh:

  1. exclam (uni0021), exclamdown (uni00A1), comma (uni002C), semicolon (uni003B).

  2. quoteleft (uni2018), quoteright (uni2019), quotesinglbase (uni201A).

  3. quotedblleft (uni201C), quotedblright (uni201D), quotedblbase (uni201E).

  4. quotereversed (uni201B), quotedblreversed (uni201F).

  5. decimalseparatorpersian (NA), thousandsseparatorpersian (NA), apostrophemod (uni02BC).

  6. afii64937 (uni02BD), afii57388 (uni060C), afii57403 (uni061B).

  7. Uni060D, uni066C.

 9. رفع مشکل جایگزینی uniFEEB+afii301 با uni06BE(uniFEEB+uni200D با uni06BE).

 10. رفع مشکل جایگزینی uniFBA8+afii301 با uni06BE(uniFBA8+uni200D با uni06BE).

حاشیه‌های فونت‌های (persian-hm-ftx/xs2) Persian HM

 1. کپی کردن فونت‌های HM FElmi و انتشار آنها تحت عنوان فونت‌های Persian Modern:
  آقای وفا خلیقی (کارن‌پهلو) در تاریخ 22 آوریل 2014 فونت‌های HM FElmi از مجموعه فونت‌های persian-hm-ftx نسخهٔ 1.0 را کپی و تحت عنوان فونت‌های Persian Modern یا PM نسخهٔ 0.5 تا 0.7 منتشر کردند و پس از آنکه این مسئله به‌صورت اتفاقی آشکار شد و برای اولین بار در تاریخ 23 ژوئیه 2014 در سایت ParsiLaTeX در پیامی با عنوان «تعویض قلم مثالها-۱» مورد اعتراض قرار گرفتند در پیام‌هایی در همان سایت با عناوین «تعویض قلم مثالها-۲» و «مجوز/license فونت‌های persian-hm-ftx» هویت مؤلف فونت‌های سری (persian-hm-ftx/xs2) HM را جعلی و در پیامی با عنوان «کارنکردن دستورات \sf و \tt به خاطر وجود پکیج» یکسره مدعی شدند که این فونت‌های HM FElmi است که از روی فونت‌های Persian Modern کپی شده است. در نهایت، این فونت‌ها که در سایت CTAN و TeXLive قرار داشتند پس از اطلاع مسئولین مربوطه در مورد کپی بودن آن‌ها از سایت‌های فوق حذف شدند.
  به این ادعاها در پیامی پاسخ داده شده است که نسخهٔ به‌روز آن را می‌توانید در «اینجا» مطالعه فرمایید و نسخهٔ قدیمی آن در سایت «IRMUG» در دسترس است.

 2. حذف فونت‌های Persian Modern از سایت GitHub به علت کپی کردن از فونت‌های HM FElmi:
  پس از حذف فونت‌های Persian Modern یا PM از سایت‌های CTAN و TeXLive، آقای وفا خلیقی (کارن‌پهلو) تلاش کردند که این فونت‌ها را در سایت GitHub قرار دهند که البته تیم GitHub، پس از توضیحاتی در مورد غیرقانونی بودن این فونت‌ها، آنها را از سایت خود حذف کردند.
  این مورد در پیامی توضیح داده شده است که نسخهٔ به‌روز آن را می‌توانید در «اینجا» مطالعه فرمایید و نسخهٔ قدیمی آن در سایت «IRMUG» در دسترس است.

 3. انتشار فونت‌های قدیمی 0.4-Persian-Modern تحت عنوان فونت‌های جدید Parisa-0.1:
  پس از حذف فونت‌های Persian Modern یا PM توسط مسئولین CTAN ,TeXLive و GitHub، آقای وفا خلیقی (کارن‌پهلو) در تاریخ 1393/6/15 ادعا کردند که فونت‌های جدیدی تحت عنوان Parisa (parisa-0.1) طراحی کرده‌اند که کیفیت آنها بسیار بهتر از فونت‌های Persian Modern است. اما این فونت‌ها درحقیقت همان فونت‌های persian-modern-0.4, Persian Modern بودند.
  این مورد در پیامی توضیح داده شده است که نسخهٔ به‌روز آن رامی‌توانید در «اینجا» مطالعه فرمایید و نسخهٔ قدیمی آن در سایت «IRMUG» در دسترس است.

 4. قانونی بودن فونت‌های perisan-hm-(ftx/xs2) در ایران و کشورهای مشابه:
  آقای وفا خلیقی (کارن‌پهلو) در سایت ParsiLaTeX ادعا کرده‌اند که استفاده از فونت‌های perisan-hm-(ftx/xs2) غیرقانونی است. بر خلاف ادعای ایشان این فونت‌ها در ایران و کشورهای مشابه قانونی است.
  این مورد و حاشیه‌های دیگر آن در پیامی توضیح داده شده است که نسخهٔ به‌روز آن را می‌توانید در «اینجا» مطالعه فرمایید و نسخهٔ قدیمی آن در سایت «IRMUG» در دسترس است.

 5. تأکید بر تفاوت فونت‌های Parisa-0.1 و 0.4-Persian-Modern:
  آقای وفا خلیقی (وفا کارن‌پهلو) در پیامی در سایت ParsiLaTeX تأکید کرده‌اند که فونت‌های Parisa-0.1 و 0.4-Persian-Modern متفاوت هستند و کیفیت فونت‌های Parisa-0.1 بسیار بهتر از 0.4-Persian-Modern است. این ادعا مطلقاً درست نیست.
  به این ادعا در پیامی پاسخ داده شده است که نسخهٔ به‌روز آن را می‌توانید در «اینجا» مطالعه فرمایید و نسخهٔ قدیمی آن در سایت «IRMUG» در دسترس است.

 6. کیفیت فونت‌های persian-hm-(ftx/xs2):
  آقای وفا خلیقی (وفا کارن‌پهلو) نه در قالب یک استدلال منطقی، بلکه با توسل به نوعی مغالطه در سایت ParsiLaTeX به کیفیت بسیار پایین و بیهوده بودن فونت‌های perisan-hm-(ftx/xs2) اشاره کرده‌اند. نکتهٔ جالب آنکه، کیفیت این فونت‌ها هرچقدر هم پایین و بیهوده باشد، حداقل برای آقای وفا خلیقی (وفا کارن‌پهلو) آنقدر با کیفیت بوده‌اند که خانواده فونت‌های HM FElmi را کپی و تحت عنوان فونت‌های Persian-Modern-0.5 تا Persian-Modern-0.7 به‌نام خود در سایت‌های TeXLive، CTAN و GitHub منتشر کنند.
  به این مغالطه در پیامی پاسخ داده شده است که نسخهٔ به‌روز آن را می‌توانید در «اینجا» مطالعه فرمایید و نسخهٔ قدیمی آن در سایت «IRMUG» در دسترس است.

 7. فونت‌های persian-hm-(ftx/xs2) و مسئلهٔ Kashida (کشیده) و استاندارد:
  استفاده از ویژگی Kashida (کشیده) در متون فارسی بسیار حائز اهمیت است و در این فونت‌ها نیز امکان استفاده از این ویژگی فراهم آمده است. البته نرم‌افزار حروفچین مربوطه برای استفاده از این ویژگی باید به‌درستی برنامه‌نویسی شده باشد. به‌عنوان مثال از جملهٔ مشکلات نرم‌افزار XePersian (زی‌پرژن یا آنچه که در سایت ParsiLaTeX زیپرشین نامیده می‌شود) که علی‌الظاهر توسط آقای وفا خلیقی (وفا کارن‌پهلو) نوشته شده است استفاده از همین ویژگی Kashida است و در چندین مورد در سایت ParsiLaTeX (از جمله در [۱]، [۲]، [۳]، و [۴]) مدعی شده‌اند که اشکال از XePersian نیست بلکه مشکل از فونت‌هاست و به‌ویژه در همین لینک [۴] در پاسخ به کاربر محترمی که در استفاده از ویژگی Kashida در XePersian به مشکل برخورده‌اند، بدون ارائه تعریفی از فونت استاندارد، به‌صورت ضمنی، فقط به علت آنکه کد مربوطه در XePersian با هیچ فونتی خروجی مطلوب را ایجاد نمی‌کند، مدعی می‌شوند کلیهٔ فونت‌های موجود غیراستاندارد هستند. در همین مورد آخر یعنی در لینک [۴] کاربر محترمی فایل‌های TeX و PDF تولید شده با XePersian را ضمیمه کرده‌اند که در آن بین حروف فاصله‌های اضافی وجود دارد و Kashida نیز در محل مناسب خود نیست و البته با نگاهی گذرا به کد مربوطه در بستهٔ XePersian به سادگی ملاحظه می‌شود که مشکل از XePersian است.
  در هرصورت با توجه به ناتوانی مؤلف محترم XePersian در رفع مشکل Kashida (کشیده)، برای راحتی کاربران محترم XePersian، این فونت‌ها از نسخهٔ 2.9 به بعد بطور موقت با کد Kashida (کشیده) موجود در XePersian سازگار شده است. بدیهی است در صورتی که مشکل کد Kashida (کشیده) در XePersian رفع شود این تغییرات در فونت‌ها نیز حذف خواهند شد.
  لازم به توضیح است که کد Kashida (کشیده) در XePersian در 24 فوریهٔ سال 2009 توسط جناب آقای Jonathan Kew نوشته شده است و ایشان هم تأکید کرده بودند که این کد فقط برای شروع است، اما آقای وفا خلیقی (وفا کارن‌پهلو) همان کد را با عبارت «Copyright (c) 2008--2016 Vafa Khalighi <persian-tex@tug.org» به‌نام خود منتشر می‌کنند.
  در ارتباط با مسئلهٔ استاندارد این فونت‌ها، مشکل کد Kashida (کشیده) در XePersian و هم نقض مالکیت معنوی کد Kashida (کشیده) در XePersian و سایر مسائل مربوطه توضیحات بیشتری در پیامی ارائه شده است که نسخهٔ به‌روز آن رامی‌توانید در «اینجا» مطالعه فرمایید و نسخهٔ قدیمی آن در سایت «IRMUG» در دسترس است.

 8. فیلترینگ فونت‌های persian-hm-(ftx/xs2) و انتشار بستهٔ xepersian-hm:
  از همان زمان که آقای وفا خلیقی (کارن پهلو) بخشی از فونت‌های سری HM را کپی و به‌نام خود منتشر کردند و پس از مدتی این مسأله افشا گردید و طرح مذکور ناکام ماند، ایشان تمام تلاش خود را معطوف به جلوگیری از استفاده از این فونت‌ها نموده‌اند. از جمله آنکه در نسخهٔ 16.8 (‎2‎016-09-15) بستهٔ XePersian جمله‌ای به مجوز LPPL افزوده شد و استفاده از این فونت‌ها در آن بسته ممنوع گردید و نتیجهٔ آن هم حذف بستهٔ XePersian از توزیع TeXLive بود و البته برای آنکه این بسته مجدداً در توزیع TeXLive قرار گیرد آقای وفا خلیقی (کارن پهلو) مجبور به حذف عبارت مذکور (در نسخهٔ بعدی) شدند. پس از مدتی در نسخهٔ 21.8 (‎2018-11-23) استفاده از این فونت‌ها فیلتر گردید که کدهای مربوط به این فیلترینگ هم توسط کاربران فونت‌های سری HM خنثی گردید و نهایتاً هم در نسخهٔ 22.8 (‎2020-01-31) به علت اعتراض‌های نسبتاً شدید کاربران فونت‌های سری HM، این فیلترینگ توسط گروه توسعه دهندهٔ LaTeX3 حذف شد. و بالاخره ایشان در نسخهٔ 22.9 (‎2020-05-14) مجدداً فیلترینگ این فونت‌ها را در بستهٔ XePersian اعمال و استفاده از فونت‌های سری HM را منوط به اجازه کتبی از خودشان نمودند و برای دومین بار بستهٔ XePersian از توزیع TeXLive حذف شد و باز هم برای آنکه این بسته مجدداً در توزیع TeXLive قرار گیرد آقای وفا خلیقی (کارن پهلو) مجبور به حذف کامل فیترینگ (در نسخهٔ بعدی) شدند. این فراز و فرود‌ها و مشکل مربوط به کشیده در بستهٔ XePersian موجب گردید تا بستهٔ جدیدی تحت عنوان بستهٔ xepersian-hm توسط نگارنده منتشر گردیده و کدهای خام مربوط به این مشکلات که قبلاً در اختیار برخی از کاربران فونت‌های سری HM قرار گرفته بود اندک اندک پس از ویرایش و تنظیم به آن اضافه شود. آخرین نسخهٔ این بسته در سایت‌های‎TeXLive،CTANو Bitbucket در دسترس است. در بسته xepersian-hm به‌طور خلاصه، مشکلات کشیده در XePersian از جمله درهم رفتن گلیف‌ها در ترکیب‌هایی مثل «بی»، «یی»، و «پی» و همچنین تغییر گلیف «ه‍» در ترکیب‌هایی مثل «هی» و «ها» اصلاح شده است. همچنین در این بسته مثل بستهٔ XePersian می‌توان برای اعمال کشیده از hrule leaders (خط افقی یا horizontal rule) استفاده کرد اما استفاده از Kashida glyph (گلیف کشیده) و یا ترکیب آن‌ها یعنی Kashida glyph leaders نیز امکان‌پذیر است که نه تنها کیفیت بسیار بالاتری دارد بلکه استفاده از ویژگی کشیده را در سبک‌های توخالی و سایه‌دار ممکن می‌سازد. در هر حال آقای وفا خلیقی (کارن پهلو) در پیامی در سایت ParsiLaTeX کیفیت این بسته را پایین، روش آن را غیر اصولی، و آن را صرفاً وصله‌کاری می‌نامند اما با نهایت تعجب در نسخهٔ 23.0 (‎2020-05-16) بخشی از کدهای این بسته را با همان اوصافی که برشمرده‌اند کپی کرده‌اند تا مشکل ترکیب‌هایی مثل «هی» و «ها» را در XePersian برطرف و گزینهٔ ‎\KashidaXBFixOn‎ و ‎ ‎\KashidaXBFixOff‎ را حذف کنند. لازم به توضیح است که این گزینه به‌جای آنکه مشکل را در ترکیب‌های فوق رفع کند ویژگی کشیده را غیر فعال می‌کرد و البته با توجه به آنچه گفته شد اینگونه رفتار از آقای وفا خلیقی (کارن پهلو) خیلی هم دور از انتظار نبود. مطالب بسیار دیگری در ارتباط با موضوعات فوق‌الذکر در سایت IRMUG نیز وجود دارد که مطالعهٔ آن خالی از لطف نخواهد بود.

  با توجه به آنکه تعداد قابل توجهی سبک‌های توخالی و سایه‌دار در فونت‌های سری HM وجود دارد و برای کیفیت بهتر نمونه‌ها، در این نسخه از فونت‌های سری HM، از بستهٔ xepersian-hm برای تولید نمونه‌ٔ فونت‌ها استفاده شده است.

نکاتی در مورد فونت‌ها

pacaur -S persian-hm-xs2-fonts

جدول 1 - لیست 95 فونت‌ اصلاح‌شدهٔ X Series 2 در بستهٔ persian-hm-xs2

(لطفاً توجه فرمایید که نمونه‌ها با نرم‌افزار xepersian-hm تهیه شده است زیرا که بستهٔ XePersian در حال حاضر در حالت کشیده علاوه بر مشکلات موجود با فونت‌های توخالی و سایه‌دار نیز مشکل اساسی دارد.)


خانواده/سبک

معمولی (normal)

سیاه (bold)

سیاه خوابیده به‌راست (bold italic)

خوابیده به‌راست (italic)

نوار (Navaar)

پوک (Pook)

سایه‌ (Sayeh)

سایه‌ خوابیده به راست (Sayeh Italic)

خوابیده به چپ (Oblique)

خوابیده به چپ سیاه‌ (Oblique Bold)


 کیهان

Kayhan

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhan

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanNavaar

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanPook

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanSayeh

NA

NA 

NA


 خرمشهر

Khorramshahr

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahr

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrIt

NA

NA

NA

NA

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrOblique 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrObliqueBd


 نیلوفر

Niloofar

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofar

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 پاچ

Paatch

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XPaatch

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XPaatchBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XPaatchBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XPaatchIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 ریاض

Riyaz

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyaz

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 رویا

Roya

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoya

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaB

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 شفیق

Shafigh

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafigh

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 شفیق کرد

ShafighKurd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 شفیق ازبک

ShafighUzbek

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbek

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 شیراز

Shiraz

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShiraz

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 ثلث

Sols

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSols

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 تبریز

Tabriz

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabriz

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 تیتر

Titr

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitr

NA

NA

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrIt

NA

NA

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrSayeh

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrSayehIt

NA 

NA


 ترافیک

Traffic

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTraffic

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 وحید

Vahid

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahid

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 وستا

Vosta

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVosta

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVostaBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVostaBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVostaIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 یاقوت

Yaghut

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYaghut

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYaghutBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYaghutBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYaghutIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 یاس

Yas

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYas

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 یکان

Yekan

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYekan

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYekanBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYekanBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYekanIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 یرموک

Yermook

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermook

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 زر

Zar

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZar

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarIt

NA

NA

NA

NA

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarOblique 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarObliqueBd


 زیبا

Ziba

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZiba

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaBdIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaIt

NA

NA

NA

NA

NA 

NAجدول 2 - لیست 154 فونت‌ اضافه شده به فونت‌های X Series 2 در بستهٔ persian-hm-xs2

(لطفاً توجه فرمایید که نمونه‌ها با نرم‌افزار xepersian-hm تهیه شده است زیرا که بستهٔ XePersian در حال حاضر در حالت کشیده علاوه بر مشکلات موجود با فونت‌های توخالی و سایه‌دار نیز مشکل اساسی دارد.)


خانواده/سبک

خوابیده به‌چپ (oblique)

خوابیده به‌چپ سیاه (oblique bold)

توخالی (outline)

توخالی خوابیده به‌راست (outline italic)

توخالی خوابیده به‌چپ (outline oblique)

سایه‌دار (shadow)

سایه‌دار خوابیده به‌راست (shadow italic)

سایه‌دار خوابیده به‌چپ (shadow oblique)


 کیهان

Kayhan

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKayhanSdOb


 خرمشهر

Khorramshahr

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_KhorramshahrObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XKhorramshahrSdOb


 نیلوفر

Niloofar

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XNiloofarSdOb


 پاچ

Paatch

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XPaatchOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XPaatchObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XPaatchOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XPaatchOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XPaatchOlOb

NA

NA 

NA


 ریاض

Riyaz

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRiyazSdOb


 رویا

Roya

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XRoyaSdOb


 شفیق

Shafigh

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighSdOb


 شفیق کرد

ShafighKurd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighKurdSdOb


 شفیق ازبک

ShafighUzbek

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShafighUzbekSdOb


 شیراز

Shiraz

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XShirazSdOb


 ثلث

Sols

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XSolsSdOb


 تبریز

Tabriz

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTabrizSdOb


 تیتر

Titr

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrOb

NA

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTitrSdOb


 ترافیک

Traffic

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XTrafficSdOb


 وحید

Vahid

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVahidSdOb


 وستا

Vosta

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVostaOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XVostaObBd

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 یاقوت

Yaghut

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYaghutOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYaghutObBd

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 یاس

Yas

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYasSdOb


 یکان

Yekan

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYekanOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYekanObBd

NA

NA

NA

NA

NA 

NA


 یرموک

Yermook

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XYermookSdOb


 زر

Zar

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZarSdOb


 زیبا

Ziba

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaObBd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaOl

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaOlIt

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaOlOb

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaSd

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaSdIt 

نمونهٔ کشیده، نمونه،  دانلود  HM_XZibaSdOb